Cembrit Garantie

Cembrit gevelplaten van vezelcement worden vanaf 1 November 2020, 15 jaar gewaarborgd door Cembrit.

Ons eerste doel is altijd onze verantwoordelijkheid als leverancier en zakenpartner op ons te nemen. Wij waarborgen de lange levensduur en de duurzame kwaliteit van onze producten. In het kader van de Cembrit garantie wordt de waarde van de producten niet afgeschreven tijdens de garantieperiode - de garantie dekt namelijk de productiekosten. De garantie is dus niet degressief en dekt ook alle extra kosten zoals bijvoorbeeld werkuren, demontage en montage.

De Cembrit garantie beschermt op ieder ogenblik de eigenaar van het gebouw waarvoor producten van Cembrit gebruikt worden. Als het gebouw van eigenaar verandert, wordt de garantie dus overgedragen aan de nieuwe eigenaar. 

De kern van Cembrit is niet vezelcement, maar het zijn onze klanten. Daarom onderscheiden wij ons niet alleen door producten, maar ook door klantervaringen

Garantie Vezelcementleien

Garantie Gevel- en Bouwplaten + Golfplaten

Garantieflyer